Artık, yanlışa mahal yoktur!..

2.11.2015


1 Kasım 2015, ilerde Türkiye’nin siyasal tarihini yazacak olanlar için önemli bir kilometre taşı olacak. Profesyonel araştırma kuruluşları, medya içinde olanlar, iletişimciler, hatta siyasi partilerin dahi çıkan sonuçlara yakın matematiksel tahminler yapamadığı bir seçim yaşadık.

Siyasi tarih boyunca belki de “algı” kelimesi en fazla bu dönemde kullanıldı. Herkes diğerini “algı operasyonu” yapmakla suçladı.

Bunun sebebi; iletişim araçlarını kullananların kural tanımadan, doğru olanı değil de kendi arzularını toplumu manuple ederek sunması ve zihinleri karıştırmak istemesinden başka bir şey değil…

Algı operasyonu; Kur’an’da “ivec = kelimelerin anlamlarını kaydırma” işlemi şeklinde, Yahudiler üzerinden bize anlatılan ve son birkaç yılın en fazla işlenen iletişim suçu oldu!..

Ancak bu suçun dünya da bir cezası (karşılığı) yok.

Herkes bu suça kolayca iştirak edebiliyor. Sonuçları ise çok vahim olabiliyor.

Algı operasyonu, toplum mühendislerinin bir malzemesi. Hakim güçler bu malzemeyi ilim, basın, yayın başta olmak üzere hayatın içindeki tüm değerler üzerinde kullanabiliyorlar…

…………

Halk, 1 Kasım 2015 Genel seçimleri sonrasında tüm bu iveç / algı operasyonu furyası içinden, çoğu iletişimciye tuhaf gelen bir sonuç çıkardı.

Artık hiç kimsenin gık bile demesine mecal bırakmayan bir parlamento tablosu ile karşı karşıyayız. Önümüzdeki 4 yıl boyunca herkes işine gücüne bakıyor olacak.

Tabiiki bu arada toplum mühendislerinin boş durması mümkün değil. Onlar derhal yeni duruma uygun pozisyonlar alıp yeni iveçler / algı operasyonları devşireceklerdir.

Bunun karşısında iktidar olanın uyanık olması her şeyden önemlidir…

Hiçbir menfaat, Allah’ın kabul edeceği fedakarlıktan yüksek olamaz.

Doğruluğu, gerçek olanı, iyiliği ve adaleti; kendisinin ve yakınlarının aleyhine de olsa ayakta tutabilenler hiçbir zaman yanılmazlar. Doğru iş, yanlış fiillerle oluşturulamaz. Bu maksatla yapılan teviller zırvadır. Bu yaratılış kanunudur.

Yaratıcının açıkca yasakladığı fiiller ve yöntemler, hele hele Mümin olduğuna inananlar için akrebi avuca almak gibidir. O akrep inanmayanların avucunda durduğu gibi durmaz, mutlaka sokar ve fena halde yıpratır.

Mevcut iktidarın önünde 4 yıl var.

AK Parti’nin bugüne kadar ki siyasi yürüyüşü; geçmiş vesayetçi yapıların sistem içine kurduğu gizli açık tuzakları bulup çıkarmakla geçti. Halâ var olanlar olabilir. Onlar da iyice açığa çıktı…

Bundan sonra ümmetin selâmeti için artık yanlışa mahal yoktur…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir